Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz przy ul. Giżyckiej i Juliusza Słowackiego.
Na podstawie z art. 17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 z póź. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Orzyszu Uchwały Nr XXXIII/262/09 z dnia 24 czerwca 2009 r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru miasta Orzysz przy ul. Giżyckiej i Juliusza Słowackiego.
Celem sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz jest umożliwienie w obszarze uwidocznionym w załączniku mapowym do ww. uchwały lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz usługami nieuciążliwymi.
Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany ww. planu miejscowego miasta Orzysz..
Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, 12-250 Orzysz , ul. Giżycka 15 w terminie 21 dni od daty ogłoszenia w prasie. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk
Data powstania: czwartek, 29 paź 2009 07:43
Data opublikowania: czwartek, 29 paź 2009 07:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 lis 2009 08:10
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1175 razy