Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz. 1227),
Burmistrz Orzysza zawiadamia
że w dniu 21 września 2009 r., po rozpatrzeniu wniosku NADLEŚNICTWA Giżycko, ul. Słowiańska 2, 11-500 Giżycko, wydane zostało postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
1. Przebudowa połączona z modernizacją dróg leśnych gruntowych, nie wyznaczonych w planach urządzenia lasu jako dojazdy pożarowe, w celu przystosowania ich do wymagań określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów położonych w leśnictwie Pianki gm. Orzysz w oddziale leśnym nr 302 (działka nr 302 obręb ewidencyjny Góra) .
2. Przebudowa połączona z modernizacją dróg leśnych gruntowych, nie wyznaczonych w planach urządzenia lasu jako dojazdy pożarowe, w celu przystosowania ich do wymagań określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów położonych w leśnictwie Góra gm. Orzysz w oddziałach leśnych nr: 311 (działka nr 311 obręb ewidencyjny Góra), 312 (działka nr 312 obręb ewidencyjny Góra), 313 (działka nr 313 obręb ewidencyjny Góra) , 276 (działka nr 276 obręb ewidencyjny Góra), 275 (działka nr 275/1 obręb ewidencyjny Góra), 274 (działka nr 274 obręb ewidencyjny Góra) , 273 (działka nr 273/1 obręb ewidencyjny Góra), 272 (działka nr 272/1 obręb ewidencyjny Góra), 271 (działka nr 271/1 obręb ewidencyjny Góra), 308 (działka nr 308 obręb ewidencyjny Góra).
3. Przebudowa połączona z modernizacją dróg leśnych gruntowych, nie wyznaczonych w planach urządzenia lasu jako dojazdy pożarowe, w celu przystosowania ich do wymagań określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów położonych w leśnictwie Rząśniki gm. Orzysz, gm. Miłki i gm. Wydminy w oddziałach leśnych nr: 260 (działka nr 260 obręb ewidencyjny Okrągłe), 261 (działka nr 261/2 obręb ewidencyjny Okrągłe), 291 (działka nr 291 obręb ewidencyjny Okrągłe), 292 (działka nr 292 obręb ewidencyjny Okrągłe), 293 (działka nr 293 obręb ewidencyjny Danowo).
4. Przebudowa połączona z modernizacją dróg leśnych gruntowych, wyznaczonych w planach urządzenia lasu jako dojazdy pożarowe położonych w leśnictwie Góra gm. Orzysz w oddziałach leśnych nr: 396 (działka nr 396/1 obręb ewidencyjny Góra), 376 (działka nr 376 obręb ewidencyjny Góra), 375 (działka nr 375 obręb ewidencyjny Góra), 343 (działka nr obręb ewidencyjny Góra), 342 (działka nr 342 obręb ewidencyjny Góra), 340 (działka nr 340 obręb ewidencyjny Góra), 339
(działka nr 339 obręb ewidencyjny Góra), 309 (działka nr 309 obręb ewidencyjny Góra), 341 (działka
nr 341 obręb ewidencyjny Góra).
5. Przebudowa połączona z modernizacją dróg leśnych gruntowych, wyznaczonych w planach urządzenia lasu jako dojazdy pożarowe położonych w leśnictwie Rząśniki gm. Orzysz, gm. Miłki i gm. Wydminy w oddziałach leśnych nr:407 (działka nr 407/3 obręb ewidencyjny Góra), 389 (działka nr 389 obręb ewidencyjny Góra), 360 (działka nr 360 obręb ewidencyjny Góra), 359 (działka nr 359 obręb ewidencyjny Góra), 326 (działka nr 326/2 obręb ewidencyjne Góra), 325 (działka nr 325 obręb ewidencyjny Góra), 293 (działka nr 293/2obręb ewidencyjny Góra; działka nr 293 obręb ewidencyjny Danowo), 261(działka nr 261 obręb ewidencyjny Okrągłe), 262 (działka nr 262 obręb
ewidencyjny Danowo).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją dowodową w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 29, w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Data powstania: poniedziałek, 21 wrz 2009 12:44
Data opublikowania: poniedziałek, 21 wrz 2009 12:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 wrz 2009 13:11
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1128 razy