Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz. 1227),
zawiadamia, że w dniu 04 marca 2009 r., na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo – Usługowego „KRAJEWSKI” Marek Krajewski, ul. Nadbzurzańska 19, 99 - 400 Łowicz, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Zielona Szkoła Tuchlin”

planowanego do realizacji na działce o nr ew. 196 zlokalizowanej w obrębie Tuchlin, gmina Orzysz.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacja dowodową w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 29, w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Data powstania: czwartek, 5 mar 2009 15:16
Data opublikowania: czwartek, 5 mar 2009 15:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 mar 2009 12:33
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1148 razy