Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz. 1227),
zawiadamia że w dniu 04 marca 2009 r., na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo – Usługowego „KRAJEWSKI” Marek Krajewski, ul. Nadbzurzańska 19, 99 - 400 Łowicz, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie hotelu z restauracją oraz z salą konferencyjną i strzelnicą sportową”


planowanego do realizacji na działkach: 10/2, 10/3 oraz części działki 10/14 obejmującej powierzchnię 2658 m2 zlokalizowanych w obrębie Okartowo, gmina Orzysz.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacja dowodową w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 29, w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Orzyszu.


Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Sołtys Sołectwa Wężewo
3. Strony postępowania wg wykazu
4. a/a


Data powstania: środa, 4 mar 2009 11:09
Data opublikowania: środa, 4 mar 2009 11:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2009 08:02
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1412 razy