Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zamówienia na prace projketowe

OGŁOSZENIE RGI.IV.341-3/09 -www.bip.orzysz.pl
Nasz znak: RGI.IV. 341-3/09 Orzysz, dnia 2009-02-16


Urząd Miejski w Orzyszu zamierza udzielić zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej remontu kapitalnego budynku przy ulicy Giżyckiej 9 w Orzyszu.
Z uwagi na zły stan techniczny w oparciu o ekspertyzę przedłożoną przez ABK w Orzyszu budynek został wysiedlony.
Obiekt położony jest w strefie ochrony zabytków.
W budżecie na 2009 rok przyjęto realizację zadania inwestycyjnego pn.„Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 9 na lokale mieszkalne i użytkowe pod potrzeby Gminy”.

Projekt budowlany remontu kapitalnego obiektu powinien zawierać między innymi;
1. Inwentaryzację obiektu z ustaleniem zakresu robót.
2. Świadectwo energetyczne .
3. Projekty budowlane .
4. Projekty branżowe (instalacji elektrycznej, instalacji wod. kan, instalacji co.).
5. Przedmiary robót.
6. Kosztorysy inwestorskie.
7. Dokumentacja w wersji papierowej (4 egz. ) w wersji elektronicznej CD w PDF).

Zainteresowanych Wykonawców posiadających stosowne uprawnienia projektowe zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej (cena ryczałtowa) na wykonanie dokumentacji projektowej.W ofercie prosimy podać terminu realizacji projektu.
Oferty prosimy skladać do dnia 27.02.2009r. do godz.14:00
Szczegółow informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji pok. nr 29 lub drogą elektroniczną . Zapytania proszę kierować na adres e-mail:
krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl

Kierownik Referatu
Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji
Jarosław Kubrak


Data powstania: środa, 18 lut 2009 13:34
Data opublikowania: środa, 4 mar 2009 09:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lip 2015 14:12
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Lucyna Gajdulewicz
Artykuł był czytany: 2133 razy