Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ORZYSZA z dnia 17 lipca 2008 r.

O TERMINIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAńCóW ULICY 22 LIPCA W ORZYSZU
Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), w związku z art. 8 ust 2 Statutu Gminy Orzysz (Dz.Urzęd. Woj. Warm.Maz. z 2007r. Nr 22, poz. 430) oraz § 6 ust. 2 uchwały z dnia 30 kwietnia 2008r. Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XIX/131/08 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy 22 lipca w Orzyszu (Dz.Urzęd. Woj. Warm.-Maz. z 2008r. Nr 80, poz. 1532)

Burmistrz Orzysza informuje:

W DNIU 3 SIERPNIA 2008r. w godzinach od 9,00 do 13,00
W POMIESZCZENIU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI ORZYSZ ODBĘDĄ SIĘ KONSULTACJE SPOŁECZNE W/S ZMIANY NAZWY ULICY
„22 LIPCA” NA „11 LISTOPADA”

Ponadto informuje się, że:

1) zgodnie z § 2 uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy 22 LIPCA do wzięcia udziału w konsultacjach są wyłącznie mieszkańcy Orzysza zameldowani na ulicy 22 lipca posiadający czynne prawo wyborcze (mieszkańcy ulicy wpisani do rejestru wyborców prowadzonego przez Urząd Miejski w Orzyszu),
2) zgodnie z § 3 uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 lipca ustalona została następująca treść pytania konsultacji:

< Czy jesteś za zmianą nazwy ulicy 22 lipca na proponowaną nową nazwę 11 listopada: "TAK", "NIE">.


BURMISTRZ ORZYSZA
JAN ALESZCZYK
Data powstania: piątek, 18 lip 2008 09:41
Data opublikowania: piątek, 18 lip 2008 09:45
Data przejścia do archiwum: środa, 6 sie 2008 07:33
Opublikował(a): Jarosław Marcinkiewicz
Zaakceptował(a): Jarosław Marcinkiewicz
Artykuł był czytany: 1197 razy