Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 17, pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 717 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 kwietnia 2008r.,
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ORZYSZA
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz, obejmujący część terenu działki nr 204/30 przy ul. Ełckiej.
Zawiadamiam
że w dniach od 09 lipca 2008r. do dnia 29 lipca 2008r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu (pokój nr 29) w godz. pracy Urzędu, zostanie wyłożony do publicznego wglądu:
… „ projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz, obejmującego część terenu działki nr 204/30 przy ulicy Ełckiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko…”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 lipca 2008r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu w sali nr 1.
Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, uwagi do projektu planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w planie. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Orzysza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresem wnioskodawcy oraz określeniem przedmiotu wniosku i zaznaczeniem terenu nieruchomości, której dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag do 14 sierpnia 2008r.
Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk
Data powstania: piątek, 27 cze 2008 07:45
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2008 07:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 sie 2008 09:44
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1170 razy