Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) oraz znowelizowanej Ustawy z dnia 18 maja 2005r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 13 z 2005r. poz.954)
Burmistrz Orzysza
podaje do publicznej wiadomości, że
w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony wniosek w sprawie wszczęcia:
postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego pn:
Budowa obiektu liniowego – rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w kierunku wschodnim Gminy Orzysz w miejscowości Wierzbiny i zabudowy mieszkaniowej, usługowej i letniskowej przy ul. Poolnej, Kwiatowej, Słonecznej, Klonowej i Ełckiej w Orzyszu, która przebiega przez działki obrębu
Strzelniki o nr: 3048/4 i 3049/5.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej
wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, pokój nr 29.

Informację wywiesza się na okres 21 dni od dnia 11 czerwca 2008r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
Data powstania: czwartek, 19 cze 2008 12:59
Data opublikowania: czwartek, 19 cze 2008 13:02
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 lip 2008 09:19
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1267 razy