Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) oraz znowelizowanej Ustawy z dnia 18 maja 2005r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 13 z 2005r. poz.954)
Burmistrz Orzysza
podaje do publicznej wiadomości, że
w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony wniosek o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn:
… „ Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Osiedle Robotnicze 11 w Orzyszu”…
na działkach o nr ewidencyjnym 21/3 i 21/9, , położonej w Orzyszu, przy ul. Wojska Polskiego11.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej
wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, pokój nr 29.

Informację wywiesza się na okres 21 dni od dnia 06 czerwca 2008r., na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Data powstania: czwartek, 19 cze 2008 11:23
Data opublikowania: czwartek, 19 cze 2008 11:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 lip 2008 09:19
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1100 razy