Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) oraz znowelizowanej Ustawy z dnia 18 maja 2005r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 13 z 2005r. poz.954)
Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn:
… „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą w
Orzyszu”…
zlokalizowanej na terenie działek:
obręb miasta Orzysz , działki nr: ul. 1-ego Maja, nr. 158, ul. Kanałowa nr. 247/2, ul. Cierniaka nr. 248, ul. Leśna 160/3.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej
wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, pokój nr 29.

Informację wywiesza się na okres 21 dni od dnia 06 czerwca 2008r., na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Data powstania: czwartek, 19 cze 2008 10:16
Data opublikowania: czwartek, 19 cze 2008 10:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 lip 2008 09:19
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1144 razy