Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Nr 62, poz. 627 ze zmianami) i w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 2001r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),
Burmistrz Orzysza
podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych została zamieszczona decyzja z dnia 02 czerwca 2008r. znak; RGI.II.7331-P/1/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA – 24618, przewidzianej do realizacji w: obrębie geodezyjnym Aleksandrowo, gmina Orzysz na działce o nr ewidencyjnym 18/5
Decyzja wraz załącznikami graficznymi oraz dokumentacją jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz , w pokoju nr 29 w godz. godzinach pracy, w dniach od 02 do 09 czerwca 2008r.

Data powstania: wtorek, 3 cze 2008 11:18
Data opublikowania: wtorek, 3 cze 2008 11:19
Data przejścia do archiwum: środa, 11 cze 2008 12:58
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1145 razy