Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) oraz znowelizowanej Ustawy z dnia 18 maja 2005r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 13 z 2005r. poz.954)
Burmistrz Orzysza
podaje do publicznej wiadomości, że

w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony wniosek o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„ budowie obiektu liniowego – rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w kierunku wschodnim Gminy Orzysz w miejscowości Wierzbiny i zabudowy mieszkaniowej, usługowej i letniskowej przy ul. Polnej, Kwiatowej, Słonecznej, Klonowej i Ełckiej w Orzyszu.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej
wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, pokój nr 29.

Informację wywiesza się na okres 21 dni od dnia 24 kwietnia 2008r., na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
Data powstania: poniedziałek, 28 kwi 2008 15:46
Data opublikowania: poniedziałek, 28 kwi 2008 15:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 maj 2008 07:48
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1201 razy