Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) , informuje o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
… „ budowie wodociągu i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej-tłocznej z przyłączami dla zabudowy siedliskowej i jednorodzinnej dla miejscowości UBLIK gmina Orzysz”…
wszczętej na wniosek z dnia 06 grudnia 2007r. – przez Urząd Miejski w Orzyszu, 12-250 Orzysz, ul. Giżycka 15.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia - strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań ( w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 15, pokój nr 29)
Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedmiotowe przedsięwzięcie.
Data powstania: poniedziałek, 3 mar 2008 13:56
Data opublikowania: poniedziałek, 3 mar 2008 13:57
Data przejścia do archiwum: środa, 12 mar 2008 08:07
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1278 razy