Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) zawiadamiam , że w dniu 13 lutego 2008r., wpłynął wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniawskiego 6, 12-200 Pisz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„przebudowie drogi powiatowej Nr 1720N od drogi krajowej nr 63 )Miłki) – Marcinowa Wola – Cierzpiety – Orzysz”
- I etap: od km 11+036,96 do km 20+850 odc. Cierzpięty – Orzysz,
- II etap: od km 8+840 do km 11+036,96 odc. Gr. Powiatu – Cierzpiety , zlokalizowane na działkach nr ew. 144, 20/2, 21, 139, 140 w obrębie Cierzpięty gmina Orzysz , działki nr 450 i 440/1 w obrębie Okartowo, działka nr 164 w obrębie Pianki, działki nr 25/1 i 102 w obrębie Góra, działka nr 19 w obrębie Mikosze oraz działka 98/5 w mieście Orzysz.
Dane o przedmiotowym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd Miejski w Orzyszu na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, pokój nr 29. w godzinach urzędowania.

Informację wywiesza się na okres 21 dni od dnia 14 lutego 2008r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
Data powstania: wtorek, 19 lut 2008 08:15
Data opublikowania: wtorek, 19 lut 2008 08:18
Data przejścia do archiwum: środa, 12 mar 2008 08:07
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1184 razy