Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZRENIE

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) zawiadamiam , że w dniu 13 lutego 2008r., wpłynął wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniawskiego 6, 12-200 Pisz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„przebudowie drogi powiatowej Nr 1720N od drogi krajowej nr 63 )Miłki) – Marcinowa Wola – Cierzpiety – Orzysz” od km 16+335,01 do km 20+460 na działkach oznaczonych nr geod. nr 164 w obrębie Pianki i działka nr 19 w obrębie Mikosze.
Dane o przedmiotowym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd Miejski w Orzyszu na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, pokój nr 29. w godzinach urzędowania.

Informację wywiesza się na okres 21 dni od dnia 14 lutego 2008r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego.


Data powstania: wtorek, 19 lut 2008 07:44
Data opublikowania: wtorek, 19 lut 2008 07:51
Data przejścia do archiwum: środa, 12 mar 2008 08:07
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1183 razy