Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) oraz znowelizowanej Ustawy z dnia 18 maja 2005r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 13 z 2005r. poz.954)
Burmistrz Orzysza
podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony wniosek o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej z przyłączami dla zabudowy siedliskowej i jednorodzinnej oraz wodnej dla miejscowości UBLIK gmina Orzysz na działkach wg wykazu „
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej
wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, pokój nr 29.

Informację wywiesza się na okres 21 dni od dnia 28 grudnia 2007 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
Data powstania: piątek, 4 sty 2008 12:36
Data opublikowania: piątek, 4 sty 2008 12:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 sty 2008 09:51
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1248 razy