Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

- Zapytanie o cenę - Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych
1) Zamawiający:

Gmina Orzysz z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

REGON: 000529344
Adres: ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz , woj. Warmińsko- Mazurskie, powiat Pisz
Internet: www.orzysz.pl e-mail: urzad.miejski@orzysz.pl
Nr telefonu: 087 / tel. 424-10-60 fax: 424-10-50

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

3) koszt szacunkowy zamówienia – 31 000,00 zł, tj. 7 294, 28 euro
słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych

4) Dane o ofertach:
a) liczba złożonych ofert: 2
b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 0

5) Ceny ofert:
a) cena najtańszej oferty brutto: 26 973,45 zł
b) cena najdroższej oferty brutto: 27 615,27 zł

6) Wybrano następującą ofertę:
a) firma: PP „GLOBO” – Barbara Sułkowska
b) REGON: 511366636
c) kod, miejscowość, województwo: 11 – 500 Giżycko, warmińsko – mazurskie
d) ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Dąbrowskiego 2
e) Internet: - e-mail
f) nr telefonu: 0 – 87 428 96 70

Cena wybranej oferty brutto: 26 973,45 zł
słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 45/100


Data powstania: poniedziałek, 10 gru 2007 13:37
Data opublikowania: poniedziałek, 10 gru 2007 14:42
Data przejścia do archiwum: środa, 19 gru 2007 07:55
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 1431 razy