Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie wyniku przetargu o udzielenie zamówienia publicznego

Burmistrz Orzysza adres :Orzysz ul. Giżycka 15 tel. 087 424 10 67 fax 087 424 10 50 Podaje informację o wyniku przetargu o udzielenie zamówienia publicznego
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zadanie I." Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Orzysz wraz z jednostkami organicacyjnymi i instytucjami kultury"
ZadanieII."Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych strazy pożarnych Gminy Orzysz"
Dopuszczono składanie ofert częściowych.
Złożonych zostało ofert 4
Ważnych ofert 4
Zgodnie z art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2006r. nr 164,poz.1163 z póź. zm) informuję,żę w/w postepowaniu na:
ZAadanie I. Została wybrana oferta - Towarzystwo Ubezpieczeń Filar SA Oddział w Białymstoku Filia w Ełku ul. Kilińskiego 40, 13-300 Ełk -kwota 47.657 zł.
Zadanie II. Została wybrana oferta UNIWERSUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółka Akcyjna Al. Jana Pawła II 61c lok. 305, 01-131 Warszawa -kwota 4295 zł.

Data powstania: czwartek, 8 lis 2007 14:09
Data opublikowania: czwartek, 8 lis 2007 14:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 lis 2007 14:22
Opublikował(a): Sabina Brzozowska
Zaakceptował(a): Lucyna Gajdulewicz
Artykuł był czytany: 1296 razy