Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) oraz znowelizowanej Ustawy z dnia 18 maja 2005r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 13 z 2005r. poz.954)
Burmistrz Orzysza
podaje do publicznej wiadomości, że
w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony wniosek o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK „CENTERTEL” 1066/3110 (3729) KLUSY”
zlokalizowanej na działce nr 404 położonej w obrębie Ogródek gmina Orzysz uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej
wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, pokój nr 29.
Informację wywiesza się na okres 21 dni od dnia 31 sierpnia 2007 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ogródek i Klusy.
Data powstania: środa, 5 wrz 2007 11:56
Data opublikowania: środa, 5 wrz 2007 12:11
Data przejścia do archiwum: środa, 19 wrz 2007 09:22
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1334 razy