Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zamawiający : Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli
Adres : ul. 22 Lipca 4 12-250 Orzysz
telefon / fax 087 423-72-63
ogłasza przetarg nieograniczony
1. Przedmiot zamówienia :
Dowóz dzieci z miejscowości położonych w obrębie Gminy Orzysz do szkół i powrót po zajęciach, na trasach:
a. Ogródek, Klusy, Wierzbiny, Kamieńskie
b. Ublik, Pianki, Odoje, Czarne, Rząśniki, Aleksandrowo
c. Góra, Mikosze, Mikosze Osada, Cierzpięty, Drozdowo, Dziubiele, Dziubiele Małe, Chmielewo, Tuchlin, Wężewo, Okartowo, Nowe Guty, Grzegorze, Suchy Róg, Osiki, Dąbrówka, Dąbrówka Kolonia, Kępa
2. Termin realizacji zamówienia :od 03.09.2007r. do 25.06.2008r.
3. Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można odebrać w Zespole Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu ul. 22 Lipca 4.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej
www.bip.orzysz.pl
uprawniona do kontaktu z oferentami – Agata Jary tel. (087) 423-72-63 w godz. 8:00 - 15:00
4. Oferty należy składać do dnia 26.07.2007r do godziny 9:00
w Zespole Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu ul. 22 Lipca 4
5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.07.2007r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego.
6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania na podstawie art.24 ust.1pkt1-10,ust. 2 pkt 1-3.
7.W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełnią warunki wynikające z art. 22 ust.1pkt. 1-3 ustawy o zamówieniach publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.
8.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.
9. Można składać oferty częściowe na poszczególne trasy (a, b, c wymienione w pkt. 1 ogłoszenia).
10.Do powyższego zamówienia nie jest przewidywana aukcja elektroniczna.
11.Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenia:
1.Cena za przejechany 1 km -100%
12. Wadium nie jest wymagane
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 11 lip 2007 07:19
Data opublikowania: środa, 11 lip 2007 07:27
Data edycji: środa, 11 lip 2007 07:31
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 mar 2010 08:19
Opublikował(a): Beata Jażdżewska
Zaakceptował(a): Beata Jażdżewska
Artykuł był czytany: 2212 razy
Ilość edycji: 1