Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 15-stu lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość oznaczona nr geod. 411/79 o powierzchni 0,3119 ha wraz z częścią budynku użytkowego o pow. 632,92 m2 położona w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Wierzbińskiej 2. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Bi – inne tereny zabudowane. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00029229/4 i nie jest obciążona hipotecznie. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: UN – tereny usług nieuciążliwych.  

Miesięczna wysokość czynszu wynosi łącznie 1 192,64 zł brutto, w tym:
- działka niezabudowana o pow. 3119,00 m2 – 959,09 zł brutto (0,25 zł / m2 gruntu nabytych od Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – stawka miesięczna)
- budynek o pow. 632,92 m2 – 233,55 zł brutto (0,30 zł / m2 powierzchni użytkowej w budynkach, na cele usługowe i handlowe – dotyczy budynków nabytych od Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 15-stu z przeznaczeniem na cele usługowe – prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 07.04.2021 r. do dnia 28.04.2021 r. 

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski   

Data powstania: środa, 7 kwi 2021 12:48
Data opublikowania: środa, 7 kwi 2021 12:49
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 36 razy