Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona w uzyczenie w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem użyczenia jest nieruchomość składająca się z działek oznaczonych nr geod. 573/1 i 572/2 o łącznej  pow. 1,4554 ha, położona w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Wierzbińskiej. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: Tr – tereny różne i Bz – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00025934/1 nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem UU – teren usług uciążliwych. 

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 18.03.2021 r. do dnia 08.04.2021 r. 

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski   
  

Data powstania: czwartek, 18 mar 2021 13:29
Data opublikowania: czwartek, 18 mar 2021 13:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 kwi 2021 11:59
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 87 razy