Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do użyczenia w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem użyczenia jest część nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 152/47o pow. 0,0543 ha, położona w obrębie geod. miasta Orzysz. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: Tr – tereny różne. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00026313/9 nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem ZS - 1 – tereny zielone związane ze sportem, turystyką i rekreacją. 

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 05.03.2021 r. do dnia 26.03.2021 r.

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 5 mar 2021 12:16
Data opublikowania: poniedziałek, 8 mar 2021 12:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 mar 2021 12:19
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 96 razy