Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 63/2 o pow. 400,00 m2, obręb Okartowo, gmina Orzysz.  

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako ŁV – łąki trwałe.     

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00026074/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Okartowo, gmina Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: KGP+KK – tereny komunikacji kolejowej oraz drogi publicznej klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego, ZS-1 – tereny zieleni związane ze sportem, turystyką i rekreacją.

Roczna wysokość czynszu – 147,60 zł (0,30 zł / m2 - na cele związane z urządzeniem obozowisk, pól namiotowych – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na urządzenie pola namiotowego i obozowiska.   

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 18.01.2021 r. do dnia 08.02.2021 r.  

(-) Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 18 sty 2021 14:45
Data opublikowania: poniedziałek, 18 sty 2021 14:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 lut 2021 08:06
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 66 razy