Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie wspólne Komisji Gospodarczo-Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu

odbędzie się w formie zdalnej w dniu 20 stycznia 2021 r. o godz. 13.00.

Planowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum komisji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji Rady Miejskiej.
 4. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Orzysz.
 5. Drogi gminne – zimowe przygotowanie i całoroczne utrzymanie w 2021 roku.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
  a) zmian budżetu Gminy Orzysz na rok 2021;
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2021-2031
 7. Wnioski, zapytania, informacje.

Przew. Komisji Rolnictwa            Przew. Komisji Gospodarczo-Finansowej
(-) Dariusz Kizling                                   (-) Andrzej Rogiński

Data powstania: czwartek, 14 sty 2021 14:27
Data opublikowania: czwartek, 14 sty 2021 14:42
Opublikował(a): Monika Steć
Zaakceptował(a): Monika Steć
Artykuł był czytany: 17 razy