Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Orzyszu

odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 19 stycznia 2021 r. (wtorek) o godzinie 14.00

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum komisji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Powoływanie klas wielozawodowych przy ZSP w Orzyszu i ZSP w Dąbrówce.
 5. Gminny system wsparcia i edukacji o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
  a) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  i narkomanii na 2021 rok;
  b) Przejęcia od Powiatu Piskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej;
  c) Przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Orzysz na lata 2021-2028.
 7. Wnioski, zapytania, informacje.

  Przewodnicząca Komisji
  (-) Dorota Sienkiewicz
Data powstania: wtorek, 12 sty 2021 14:34
Data opublikowania: wtorek, 12 sty 2021 14:38
Opublikował(a): Monika Steć
Zaakceptował(a): Monika Steć
Artykuł był czytany: 21 razy