Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) z w o ł u j ę XXVIII sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 28 października 2020 r. (środa) o godz. 13:00. Obrady będą miały charakter zdalny.

Porządek dzienny:
A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad XXVIII sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XXVIII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącej Rady o pracach Rady między sesjami.
9. Informacja Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o pracy między sesjami.

C. Zasadnicza część obrad:
10.  Informacja o prawidłowości złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 r.
11. Założenia do budżetu gminy na 2021 r.

D. Część uchwałodawcza:
12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) ustanowienia służebności gruntowej;
b) sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej ( dz. 249/3);
c) sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej ( dz. 581/3);
d) zmieniająca Uchwałę nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 4655N do kategorii dróg gminnych;
e) zmieniająca Uchwałę nr XXVII/196/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1841N do kategorii dróg gminnych;
f) rozpatrzenia wniosku;
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2020 – 2035;
h) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2020.

E. Statutowe elementy obrad:
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
15. Zamknięcie obrad XXVIII sesji.

Przewodnicząca Rady
/-/ Anna Pilarczyk

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 26 paź 2020 08:59
Data opublikowania: poniedziałek, 26 paź 2020 09:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 lut 2021 11:44
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 111 razy