Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 6-ciu lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 194 o pow. 0,1133 ha, obręb Nowe Guty.  

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako RIVa – grunty orne.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr Ol1P/00030334/3 i nie jest obciążona hipotecznie. 
W chwili obecnej wnioskowana nieruchomość objęta jest umową dzierżawy, która obowiązuje do 17.11.2021 r.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Obrębu Nowe Guty nieruchomość oznaczona jest symbolem: A44US – teren projektowanego kąpieliska wiejskiego ogólnodostępnego. Ustala się zakaz zabudowy. 

Miesięczna wysokość czynszu – 11 800,00 zł brutto (stawka ustalona odrębnie w przetargu ustnym nieograniczonym). 

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu 
nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z dniem 18.11.2018 r. z przeznaczeniem na cele związane 
z urządzeniem ogólnodostępnej plaży oraz na cele rekreacyjne. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 02.10.2020 r. do dnia 24.10.2020 r. 

Zastępca Burmistrza Orzysza

Beata Jażdżewska

Data powstania: piątek, 2 paź 2020 10:47
Data opublikowania: piątek, 2 paź 2020 10:49
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 56 razy