Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do użyczenia w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem użyczenia jest nieruchomości niezabudowana oznaczona nr geod. 125/8o pow. 0,3616 ha, położona w obrębie geod. Nowe Guty, gm. Orzysz. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: Br – RIVb – grunty rolne zabudowane i R IV b – grunty orne.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012827/4 nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Nowe Guty nieruchomość oznaczona jest symbolem A52UI – teren projektowanej remizy strażackiej z funkcją szkoleniowo – kulturalną jako uzupełniającą.   

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 25.09.2020 r. do dnia 16.10.2020 r.  

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 25 wrz 2020 09:02
Data opublikowania: poniedziałek, 28 wrz 2020 09:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 paź 2020 13:47
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 68 razy