Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 194/35 o pow. 25,00 m2, obręb Orzysz,

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B. 

Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00040709/6 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolami: ca- 01MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych oraz a – 01ZP – zieleń parkowa. 

Roczna wysokość czynszu – 922,50 zł brutto (30,00 zł / m2 – za powierzchnię powyżej 1m2 gruntu z przeznaczeniem na ustawienie kontenerów na śmieci dla Wspólnot Mieszkaniowych – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na ustawienie kontenerów na śmieci. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 24.09.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.   

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 24 wrz 2020 09:00
Data opublikowania: poniedziałek, 28 wrz 2020 09:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 paź 2020 10:53
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 51 razy