Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji

odbędzie się 23 września 2020 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3

Planowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum komisji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji Rady Miejskiej.
 4. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. .
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
  a) powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Orzysz;
  b) zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 4655N do kategorii dróg gminnych;
  c) zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1841N do kategorii dróg gminnych;
  d) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej;
  e) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ,, Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu” Spółka z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki;
  f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2035;
  g) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2020.
 6. Wnioski, zapytania, informacje.
Data powstania: piątek, 18 wrz 2020 12:35
Data opublikowania: piątek, 18 wrz 2020 12:41
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 94 razy