Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 265/1 o pow. 200,00 m2, obręb Orzysz. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako LzVI – grunty zadrzewione i zakrzewione.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012827/4 i nie jest obciążona hipotecznie. 

W chwili obecnej wnioskowana część nieruchomości objęta jest umową dzierżawy, która obowiązuje do 27.09.2020 r.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Obrębu Nowe Guty nieruchomość oznaczona jest symbolem: A1ZN – teren istniejącej zieleni nieurządzonej spełniający rolę ochronną jeziora bez prawa wycinania drzew i projektowania zabudowy.  

Miesięczna wysokość czynszu – 295,20 zł brutto (1,20 zł / m2 – czynsz dzierżawny gruntu na działalność handlową i usługową – stawka miesięczna)

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 08.09.2020 r. do dnia 29.09.2020 r.  

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 9 wrz 2020 08:13
Data opublikowania: środa, 9 wrz 2020 08:14
Data przejścia do archiwum: środa, 30 wrz 2020 09:33
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 132 razy