Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 265/1 o pow. 100,00 m2, obręb Nowe Guty, gm. Orzysz. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako LzVI – grunty zadrzewione i zakrzewione.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012827/4 i nie jest obciążona hipotecznie. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Obrębu Nowe Guty nieruchomość oznaczona jest symbolem: A1ZN – teren istniejącej zieleni nieurządzonej spełniający rolę ochronną jeziora bez prawa wycinania drzew i projektowania zabudowy.  

Miesięczna wysokość czynszu – 147,60 zł brutto (1,20 zł / m2 – czynsz dzierżawny gruntu na działalność handlową i usługową – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres jednego roku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 02.09.2020 r. do dnia 23.09.2020 r.    


Burmistrz

Zbigniew Włodkowski 

Data powstania: środa, 2 wrz 2020 06:23
Data opublikowania: czwartek, 3 wrz 2020 06:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 wrz 2020 09:02
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 98 razy