Urząd Miejski w Orzyszu

OGŁOSZENIE

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA DOMU KULTURY W ORZYSZU
BURMISTRZ ORZYSZA

Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY w Orzyszu.
Kandydaci na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Orzyszu muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne określone dla stanowiska instruktora w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzenia kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 26, poz.234).

OFERTY KANDYDATÓW POWINNY ZAWIERAĆ:
1. oświadczenie o przystąpieniu do konkursu
2. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem
3. potwierdzoną kserokopię dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje
4. dokumenty stwierdzające staż pracy
5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pełnienia stanowisk kierowniczych
6. koncepcję funkcjonowania Samorządowej Instytucji Kultury w Orzyszu


Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w dwóch oddzielnych kopertach (w jednej dokumenty wymienione w poz. 1-5 i w drugiej poz.6) z dopiskiem na kopertach „ Konkurs na dyrektora” w sekretariacie Urzędu Miejskiego 12-250 Orzysz ul. Giżycka 15, bądź na adres Urzędu Miejskiego.


Termin składania ofert: 10 września 2003r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu: 19 września 2003r.Data powstania: czwartek, 31 lip 2003 12:21
Data opublikowania: czwartek, 31 lip 2003 15:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 wrz 2003 17:24
Opublikował(a): Antoni Duda
Zaakceptował(a): Antoni Duda
Artykuł był czytany: 1946 razy