Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego

odbędzie się 19 sierpnia 2020 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3

        Planowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum Komisji.
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Plany zagospodarowania przestrzennego gminy Orzysz – stan zaawansowania opracowań.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
 1. wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych;
 2. sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej (dz. 249/3);
 3. sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej (dz. 581/3);
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orzysz;
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Orzyszu;
 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2020-2029;
 7. zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2020.

       6. Wnioski, zapytania, informacje.

Data powstania: czwartek, 13 sie 2020 17:01
Data opublikowania: czwartek, 13 sie 2020 17:04
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 98 razy