Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) , informuje o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej „5135/5757 (65030) TUCHLIN na działce nr ewidencyjny 430/3, położonej w obrębie Tuchlin gmina Orzysz wszczętej na wniosek z dnia 22 grudnia 2006r., GASTEL Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina 81, 80-286 Gdańsk.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia - strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań ( w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 15, pokój nr 29)
Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedmiotowe przedsięwzięcie.

Data powstania: piątek, 9 mar 2007 14:37
Data opublikowania: piątek, 9 mar 2007 14:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2007 14:22
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1479 razy