Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) z w o ł u j ę XXV sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 29 lipca 2020 r. (środa) o godz. 14.30 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Wybór Sekretarza obrad nadzwyczajnej sesji.
3. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Orzysz.
5. Informacje.
6. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 27 lip 2020 09:51
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lip 2020 09:56
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 117 razy