Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. i Prawo ochrony środowiska (Nr 62, poz. 627 ze zmianami) w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
ZAWIADAMIAM o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o decyzji z dnia 16 lutego 2007r., znak; PR.VI.7331-18/02-07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej SN 15kV 3Xafl 35mm2 , stacji transformatorowej 15/0,4 kV STS 20/250, linii kablowej Nn 0,4 kV YAKY 4x120 mm2 , linii napowietrznej Nn 0,4Kv AsXSn 4x70mm2 oraz przyłącza kablowego YAKY 4x35 mm2 „, zlokalizowanej na działkach nr 91, 106, 107/1, 108, 109, 110, 115/1, 122/15, 122/27, 124/19, 124/24, 124/25, 125, 127/20, 127/21, 127/22, 128, 129/1, 129/2 i 131 w obrębie Rostki Skomackie gmina Orzysz, którą otrzymał inwestor Zakład Energetyczny Białystok , Rejon Energetyczny w Gizycku.
Decyzja z załącznikami graficznymi oraz dokumentacją jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15 12-250 Orzysz , w pokoju nr 29 w godz. 7,30 do 15,30 w dniach od 16 do 27 lutego 2007r.
Data powstania: wtorek, 20 lut 2007 11:00
Data opublikowania: wtorek, 20 lut 2007 11:03
Data przejścia do archiwum: środa, 28 lut 2007 07:54
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1312 razy