Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. i Prawo ochrony środowiska (Nr 62, poz. 627 ze zmianami) w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o decyzji z dnia 16 lutego 2007r., znak; PR.VI.7331-ŚR/5/06-07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie obory bezściołowej na 48 DJP przy łącznej obsadzie 96 DJP wraz ze szczelnym zbiornikiem na gnojowicę, zlokalizowanej na działce nr 254/9 w obrębie Nowe Guty gmina Orzysz, którą otrzymał inwestor Pan Paweł Mocarski zam. Nowe Guty 11, 12-250 Orzysz.
Decyzja wraz z raportem oddziaływania na środowisko, załącznikami graficznymi oraz dokumentacją jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15 12-250 Orzysz , w pokoju nr 29 w godz. 7,30 do 15,30 w dniach od 16 do 27 lutego 2007r.

Burmistrz Orzysza
Data powstania: piątek, 16 lut 2007 15:34
Data opublikowania: piątek, 16 lut 2007 15:37
Data przejścia do archiwum: środa, 28 lut 2007 07:54
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1737 razy