Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji

odbędzie się 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Proponowany porządek spotkania:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum Komisji 
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej.
4. Analiza raportu o stanie Gminy za 2019 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2019 - przygotowanie do absolutorium.
    - zaopiniowanie uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Orzysz za 2019 rok oraz
       sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Orzyszu:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ( Ośrodka Zdrowia w Orzyszu);
b) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych
     prowadzonych przez Gminę Orzysz;
c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Orzysz na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia wysokości
     przysługującego rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki  
     oświatowej;
d) uchylająca uchwałę w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym lokali przeznaczonych do wynajmowania na
     czas stosunku pracy;
e) przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Orzysz na lata 2018-2021 za okres
    2018-2020;
f) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Orzysz;
g) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Orzysz;
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2020 – 2029;
i) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2020.
7. Wnioski, zapytania, informacje.

Data powstania: piątek, 19 cze 2020 08:32
Data opublikowania: piątek, 19 cze 2020 08:41
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 168 razy