Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Burmistrz Orzysza, informuje o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory bezściołowej na 48 DJP przy łącznej obsadzie 96 DJP wraz ze szczelnym zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr ewidencyjnym 254/9, położonej w obrębie Nowe Guty gmina Orzysz wszczętej na wniosek z dnia 18 września 2006r., Pawła Mocarskiego zam. Nowe Guty 11, 12-250 Orzysz.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia - strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 15, pokój nr 29.)
Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedmiotowe przedsięwzięcie.
Data powstania: poniedziałek, 5 lut 2007 11:31
Data opublikowania: poniedziałek, 5 lut 2007 11:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 lut 2007 12:57
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1483 razy