Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część działek niezabudowanych oznaczonych nr geod. 411/94 o pow. 1,12 m2, obręb Orzysz. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Bi. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 12802 nie jest obciążona hipotecznie  ani też innymi zobowiązaniami. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość  oznaczona jest symbolem: 36 ZC – tren istniejącego cmentarza. 

Miesięczna wysokość czynszu – 16,53 zł brutto (12,00 zł / m2 – za grunt przeznaczony na nośniki reklamowe – stawka miesięczna – przedmiotem dzierżawy jest grunt o powierzchni odpowiadającej powierzchni reklamowej nośnika).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na ustawienie nośnika reklamowego.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 21.05.2020 r. do dnia 11.06.2020 r.  

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 22 maj 2020 11:53
Data opublikowania: piątek, 22 maj 2020 11:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 cze 2020 09:55
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 153 razy