Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) z w o ł u j ę XXIII sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 27 maja 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Planowany porządek dzienny:
A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad XXIII sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XXIII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia różne:
– prezentacja z okazji 30-lecia pierwszych wyborów samorządowych.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącej Rady o pracach Rady między sesjami.
9. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.

C. Zasadnicza część obrad:
10.  Informacja o stanie bezpieczeństwa za rok 2019 w zakresie:
- ochrony przeciwpożarowej,
- porządku publicznego wraz ze sprawozdaniem z działalności Komendanta Policji w Orzyszu.
11. Zasady działania monitoringu w mieście.

D. Część uchwałodawcza:
12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) wprowadzenia zmian w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Orzysz na lata 2014-2020;
b) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Orzysz;
c) przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej;
d) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2020.
 
E. Statutowe elementy obrad:
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
15. Zamknięcie obrad XXIII sesji.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 22 maj 2020 08:20
Data opublikowania: piątek, 22 maj 2020 08:31
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 lut 2021 11:46
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 253 razy