Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji

odbędzie się 20 maja 2020 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Planowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji Rady Miejskiej.
4. Przygotowanie do sezonu turystycznego.
5. Bezpieczeństwo w mieście  i na wodzie.
6. Zasady działania monitoringu w mieście oraz jego skuteczność.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
 a) wprowadzenia zmian w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Orzysz na lata 2014-2020;
 b) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Orzysz;
 c) przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej;
 d) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2020.
8. Wnioski, zapytania, informacje.

Data powstania: czwartek, 14 maj 2020 14:41
Data opublikowania: czwartek, 14 maj 2020 14:53
Data edycji: czwartek, 14 maj 2020 14:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 lut 2021 11:46
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 250 razy
Ilość edycji: 1