Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 581/3 o pow. 227,00 m2, w tym 75,00 m2 pod kioskiem handlowym, obręb miasta Orzysz

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Bi – inne tereny zabudowane, B – tereny mieszkaniowe. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012655/7 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: c - 03MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.   

Roczna wysokość czynszu – 514,48 zł brutto/ miesiąc, w tym:
- 224,35 zł (1,20 zł netto / m2 – na cele handlowe i usługowe o pow. do 0,5000 ha – stawka miesięczna)
- 276,75 zł (3,00 zł netto / m2 – pod kioskami, pawilonami handlowymi i usługowymi – stawka miesięczna). 

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 - ciu lat z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową i pod kioskiem handlowym.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 11.05.2020 r. do dnia 01.06.2020 r.     

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 12 maj 2020 08:07
Data opublikowania: wtorek, 12 maj 2020 08:07
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 61 razy