Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 100/8 o pow. 9,00 m2, obręb Okartowo, gm. Orzysz. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Lze-RVI. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00007377/6 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: UN – tereny usług nieuciążliwych.   

Miesięczna wysokość czynszu – 11,07 zł brutto (1,00 zł / m2 – pod istniejącymi garażami, budowlami, budynkami gospodarczymi – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat w celu wykonania otworu badawczego wód podziemnych.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 06.04.2020 r. do dnia 28.04.2020 r.     


Burmistrz

Zbigniew Włodkowski 

Data powstania: wtorek, 7 kwi 2020 09:21
Data opublikowania: wtorek, 7 kwi 2020 09:24
Data przejścia do archiwum: środa, 29 kwi 2020 09:44
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 85 razy