Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Nr 62, poz. 627 ze zmianami) i w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 2001r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami
Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych została zamieszczona decyzja z dnia 15 grudnia 2006r., znak; PR.VI.7331-ŚR/4/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na recyklingu sprzętu RTV, AGD oraz komputerów, mediów, opakowań z tworzyw sztucznych oraz elektrycznych źródeł energii, zlokalizowana na działce nr 127/4 położonej w obrębie Mikosze gmina Orzysz.
Decyzja wraz załącznikami graficznymi oraz dokumentacją jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz , w pokoju nr 29 w godz. 7,30 do 15,30 w dniach od 15 do 22 grudnia 2006r.

Data powstania: piątek, 15 gru 2006 14:23
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 sty 2007 13:49
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1098 razy