Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie Nr 16/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 11:38
z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - w wymiarze 1/2 etatu - inspektora do do spraw zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych w wydziale organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 29/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 12:22
z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora biura obsługi interesanta w wydziale organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 30/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 12:25
z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - w wymiarze 1/2 etatu - inspektora do spraw zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych w wydziale organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 37/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 sty 2019 12:22
z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Orzysz na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Czytaj całość