Urząd Miejski w Orzyszu

Uznanie poborowego oraz żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Ogólno-Organizacyjny i Spraw Obywatelskich , pokój nr 16 telefon wew. 19

Wymagane dokumenty

Podanie o uznanie za sprawującego opiekę.
Do podania należy dołączyć :
- orzeczenie stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji osoby, nad którą sprawowana jest opieka;
- aktu urodzenia dziecka,
- dokument potwierdzający odbywanie zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej lub kartę powołania dla poborowego.

Opłaty:

Podania i decyzje w tych sprawach nie podlegają opłatom skarbowym

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie, do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Orzysza w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. Nr 21, poz. 205 z 2002r. z póź. zm.).

Zatwierdził

Sekretarz Gminy

Data sporządzenia

poniedziałek, 30 cze 2003 16:20

Data zatwierdzenia

wtorek, 1 lip 2003 11:28
Data dodania: poniedziałek, 30 cze 2003 16:20
Data upublicznienia: wtorek, 1 lip 2003 11:28
Opublikował(a): Ewa Wasilewska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 686 razy