Urząd Miejski w Orzyszu

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ZE ZBIORÓW MELDUNKOWYCH

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Orzyszu pok. nr 4 tel. 424 10 47

Wymagane dokumenty

Do wglądu – dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem
Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL

Gdzie odebrać formularze:

Wnioski o udostępnienie danych można pobrać w pok. nr 4

Opłaty:

Opłata skarbowa - od wniosku 5 zł
- od zaświadczenia 11 zł
Wnioskodawca chcąc uzyskać zaświadczenie ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL potwierdzające jego dane ponosi opłatę skarbową 11 zł
Pozostali wnioskodawcy ponoszą opłatę za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, zbiorze PESEL w wysokości 4 % kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę tj. 30,40 zł. opłatę tę należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Orzyszu na konto: Bank Spółdzielczy Ruciane – Nida oddział w Orzyszu
nr konta 093641036-198-36011-1 a dowód wpłaty dołączyć do wniosku.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie po zgłoszeniu się do pokoju nr 4.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie wnoszone do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Orzysza w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie
Opłata skarbowa: - za zażalenie 5 zł
- za każdy załącznik 0,50 zł

Inne wskazówki, uwagi:

Znaki skarbowe dostępne są w kasie tutejszego urzędu pok. nr 17

Podstawa prawna:

- Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974r. – tekst jednolity Dz. U. 87 poz. 960 z 18.07.2001r.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.04.2002r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia Dz. U. nr 62 poz. 564
- Ustawa z dnia 09.09.2000r. o opłacie skarbowej Dz. U. nr 86 poz. 960 – z póź. zmianami

Opracował

Mariola Kawa

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Mariola Kawa

Data sporządzenia

poniedziałek, 21 lip 2003 09:54

Data zatwierdzenia

wtorek, 22 lip 2003 10:42
Data dodania: poniedziałek, 21 lip 2003 09:54
Data upublicznienia: wtorek, 22 lip 2003 10:42
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 paź 2009 13:35
Opublikował(a): Mariola Kawa
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1175 razy